studium-k-vykonu-spec-cinnosti

Naše kurzy

Studium pro koordinátory tvorby ŠVP k získání specializačního příplatku 1.000 až 2.000 korun měsíčně: Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů… (akreditováno MŠMT)

Výsledek výzvy k podávání nabídek – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“ – zakázka č. 11/2012

31. 7. 2012

Zveřejňujeme výsledek výběrového řízení na zakázku č. 11/2012 – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“. Informace o vítězích obou dílčích zakázek naleznete v příloze.

Výzva k podání nabídek – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“ – zakázka č. 11/2012

3. 7. 2012

Vyhlašujeme výběrové řízení na zakázku č. 11/2012 – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“. Veškeré informace naleznete v přiložené zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Můžete zaslat nabídku k oběma dílčím částem zakázky, nebo jen k jedné z nich. Nabídky je třeba doručit doporučeně nejpozději do 19. 7. 2012 do 16.30 h na adresu naší projektové kanceláře: Abeceda, občanské sdružení, Svatoslavova 611/3, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Projekt ESF Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

14. 8. 2011

Občanské sdružení Abeceda získalo finanční podporu z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Individuální projekty ostatní 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání) na projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.