Kurzy DVPP na míru vaší škole (čtenářská gramotnost, projektová výuka…) – termíny dle dohody

Seznam kurzů pořádaných na školách

Kurzy akreditované MŠMT v rámci DVPP (č.j.: MSMT-857/2016-1-2) jsou určeny pro učitele základních i středních škol. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu a pracovní listy a sylaby ke kurzu zpracované odborným lektorem.

01) ŠVP a pozitivní změny ve vyučování
02) ŠVP a čtenářská gramotnost
03) ŠVP a mediální výchova
04) ŠVP a tvůrčí psaní
05) ŠVP a projektové vyučování

Ceník kurzů na vaší škole

Lektor může uskutečnit kurzy také přímo na vaší škole, v takovém případě cena činí minimálně 6.000,- Kč (podle počtu učitelů). Účastníci obdrží pracovní listy a sylaby ke kurzu zpracované odborným lektorem. Témata, délku i náplň kurzů na školách lze po domluvě s lektorem specifikovat. Kurzy jsou koncipovány jako osmihodinové (1 vyučovací hodina = 45 minut). Cena se vypočítává následovně: 500,- Kč na učitele (minimálně 7.000 Kč, maximálně 15.000,- Kč). Při větším počtu než 12 účastníků lze dojednat slevu.

Bonus

DVD s kurzem Vše o RVP, ŠVP a reformě školství v hodnotě 8.000,- Kč (školní a učitelská multilicence pro všechny pedagogy)

Anotace kurzů

01) ŠVP a pozitivní změny ve vyučování

Kurz je určen učitelům všech předmětů (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ) i vedení škol. Z obsahu vybíráme: Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy versus osnovy a dosavadní vzdělávací programy, Očekávané výstupy a učivo, Klíčové kompetence pro EU, Výuka zaměřená na žáka, Zkušenosti z reformních a inovativních škol, Profil absolventa a školy, Vzdělávací strategie, programy a koncepce, Moderní vyučovací metody, Mezipředmětové projekty, Diskuze o RVP, Internetové zdroje k tématu… Konkrétní obsah lze uzpůsobit aktuálním potřebám školy!

02) ŠVP a čtenářská gramotnost

Kurz je určen učitelům češtiny. Z obsahu vybíráme: Uvedení do tématu gramotnosti a pojetí výuky zaměřené na budování gramotnosti, Výzkumy PISA, TIMSS a OECD, Čtenářské strategie a cílená práce s textem pro vybudování čtenářské gramotnosti, Didaktické metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Projekty pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Diskuze o RVP, Internetové zdroje k tématu… Konkrétní obsah lze uzpůsobit aktuálním potřebám školy!

03) ŠVP a mediální výchova

Kurz je určen učitelům češtiny, případně občanské výchovy a základů společenských věd, nebo vedoucí školních časopisů (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ). Z obsahu vybíráme: Mediální výchova pro učitele, Jak se dělá školní časopis, Mediální výchova a RVP, Publicistický styl jinak, Manipulace v médiích, Dezinformace, Reklama, Nové novinářské žánry v elektronických médiích, Nebezpečí Internetu, Freinetovská pedagogika, Ukázky kvalitních školních časopisů, Internetové zdroje k tématu… Konkrétní obsah lze uzpůsobit aktuálním potřebám školy!

04) ŠVP a tvůrčí psaní

Kurz je určen především češtinářům, ale mohou se ho zúčastnit také učitelé jiných předmětů (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ). Z obsahu vybíráme: Tvůrčí psaní v RVP, Tvůrčí psaní a školní vzdělávací program, Tvůrčí psaní ve slohovém vyučování, Tvůrčí psaní a literární výchova, Freinetovská pedagogika, Volný text, Techniky tvůrčího psaní, Kreativita, imaginace a humor, Kolektivní texty a jazykové hry, Maturitní slohové práce, Ukázky kvalitních literárních sborníků, Školní nakladatelství, Internetové zdroje k tématu… Konkrétní obsah lze uzpůsobit aktuálním potřebám školy!

05) ŠVP a projektové vyučování

Kurz je určen učitelům všech předmětů (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ) i vedení škol. Z obsahu vybíráme: Vymezení pojmu projektové vyučování, Příklady projektové výuky, Typické rysy projektové výuky, Etapy projektové výuky, Hlavní cíle projektového vyučování, Plánování projektové výuky, Ukázky výstupů z projektové výuky z různých českých škol, Typy projektů, Internetové zdroje k tématu… Konkrétní obsah lze uzpůsobit aktuálním potřebám školy!

Kdy a kde kurzy probíhají

Objednávky přijímáme průběžně prostřednictvím e-mailu: info@abeceda-os.cz. Termín kurzu záleží na vzájemné dohodě s ředitelem/ředitelkou školy, která si kurz objednává, a lektorem. Kurz se uskuteční přímo na dané škole.