studium-k-vykonu-spec-cinnosti

Nové kurzy 2013/2014

Studium pro koordinátory tvorby ŠVP k získání specializačního příplatku 1.000 až 2.000 korun měsíčně: Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů… (akreditováno MŠMT)

Studium pro koordinátory tvorby ŠVP k získání specializačního příplatku 1.000 až 2.000 korun měsíčně

31. 3. 2015

Do 23. dubna 2015 se mohou učitelé ZŠ hlásit do ročního kurzu pro koordinátory tvorby ŠVP k získání specializačního příplatku 1.000,- až 2.000,- korun měsíčně. Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů… (akreditováno MŠMT), který pořádá občanské sdružení Abeceda každoročně již od roku 2007. První společné prezenční setkání všech kurzistů se uskuteční v Praze v pátek 24. dubna 2015 na ZŠ Hanspaulka (od 10 do 17 hodin). Na tomto setkání obdržíte materiály ke studiu (DVD s distanční částí) a další podrobné informace. Také se zde společně dohodneme na dalších termínech prezenčních setkání do konce školního roku (předběžně je to čtvrtek 14. května a středa 3. června 2015), protože většina přihlášených označila v přihlášce, že preferuje prezenční setkání v různých dnech v týdnu, aby jim neodpadaly ve škole stále stejné hodiny.

Kurzy DVPP na míru vaší škole (čtenářská gramotnost, projektová výuka…) – termíny dle dohody

21. 3. 2015

Objednejte si kurzy pro učitele své školy a my jejich náplň přizpůsobíme vašim aktuálním potřebám. Nabízíme témata: ŠVP a pozitivní změny ve vyučování, ŠVP a čtenářská gramotnost, ŠVP a mediální výchova, ŠVP a tvůrčí psaní, ŠVP a projektové vyučování (akreditováno MŠMT)…

Vše o RVP, ŠVP a reformě školství

1. 3. 2013

Datové DVD s multilicencí pro celou školu s dálkovým e-learningovým kurzem o rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, tvorbě školních vzdělávacích programů a kurikulární reformě českého školství (akreditováno MŠMT). Sleva 50 % do 30. dubna 2013!

Šotkoviny

24. 8. 2012

Nový web pro žáky Šotkoviny nabízí informace z oblastí tvůrčího psaní, mediální výchovy, čtenářství, projektového vyučování a čtenářské gramotnosti. Navštivte stránky www.sotkoviny.cz.

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

23. 8. 2012

Nový web pro učitele Čtenářská gramotnost a projektové vyučování nabízí informace z oblastí tvůrčího psaní, mediální výchovy, čtenářství, projektového vyučování a čtenářské gramotnosti. Navštivte stránky www.ctenarska-gramotnost.cz.

Výsledek výzvy k podávání nabídek – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“ – zakázka č. 11/2012

31. 7. 2012

Zveřejňujeme výsledek výběrového řízení na zakázku č. 11/2012 – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“. Informace o vítězích obou dílčích zakázek naleznete v příloze.

Výzva k podání nabídek – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“ – zakázka č. 11/2012

3. 7. 2012

Vyhlašujeme výběrové řízení na zakázku č. 11/2012 – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“. Veškeré informace naleznete v přiložené zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Můžete zaslat nabídku k oběma dílčím částem zakázky, nebo jen k jedné z nich. Nabídky je třeba doručit doporučeně nejpozději do 19. 7. 2012 do 16.30 h na adresu naší projektové kanceláře: Abeceda, občanské sdružení, Svatoslavova 611/3, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Projekt ESF Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

14. 8. 2011

Občanské sdružení Abeceda získalo finanční podporu z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Individuální projekty ostatní 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání) na projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.