Projekt ESF Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Občanské sdružení Abeceda získalo finanční podporu z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Individuální projekty ostatní 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání) na projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.

Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách, a to ve třech oblastech:

 1. Čtenářství a čtenářská gramotnost
 2. Čtenářská gramotnost a mediální výchova
 3. Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Čtenářskou gramotnost pojímáme jako „schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti“. (OECD PISA)

Tento projekt je tříletý (od 1.1.2010 do 31.12.2012). Pro jednotlivé roky jsou stanoveny následující priority:


2010: Mapování stavu čtenářské gramotnosti na školách
2011: Individuální podpora zapojených škol
2012: Přenesení příkladů dobré praxe na co nejvíce škol

Hlavní výstupy z projektu:

 1. Internetový portál pro učitele
 2. Internetový portál pro žáky
 3. Soutěž školních časopisů
 4. Soutěž školních literárních sborníků
 5. Dvoudenní víkendové workshopy pro soutěžící
 6. Putovní výstava školních časopisů a literárních sborníků po všech krajích ČR.
 7. Tři CD-ROMy s metodikami pro učitele a elektronickou učebnicí pro žáky (ke každé oblasti jeden)
 8. Závěrečná konference o čtenářské gramotnosti

Ke stažení:

  Propagační letáček - čtenářská gramotnost (68,2 KiB, 3 319 hits)