Výzva k podání nabídek – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“ – zakázka č. 11/2012

Vyhlašujeme výběrové řízení na zakázku č. 11/2012 – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“. Veškeré informace naleznete v přiložené zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Můžete zaslat nabídku k oběma dílčím částem zakázky, nebo jen k jedné z nich. Nabídky je třeba doručit doporučeně nejpozději do 19. 7. 2012 do 16.30 h na adresu naší projektové kanceláře: Abeceda, občanské sdružení, Svatoslavova 611/3, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Zakázka č. 11/2012 – Vytvoření a distribuce výukových CD pro projekt „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“

Dílčí zakázka 1 – Vytvoření a distribuce výukových CD

Základní informace o zakázce
Dílčí zakázka 1 – Vytvoření výukových CD
  • Předmětem této dílčí zakázky na služby je vytvoření výukových CD.
  • Vytvořením se rozumí jejich naprogramování a výroba.
  • Naprogramováním se rozumí využití hotového e-learningového LMS prostředí uchazeče a jeho úpravy dle požadavků zadavatele na funkčnost výukových CD, zprovoznění výukového obsahu CD pro uživatele a jejich finalizace.
  • Výrobou se rozumí vylisování CD v požadovaném počtu a jejich potištění, výroba a potištění pošetek na CD, vložení CD do pošetek a doručení vyrobených CD na adresy, které určí zadavatel.

 

Dílčí zakázka 2 – Vytvoření a distribuce výukových CD

Základní informace o zakázce
Dílčí zakázka 2 – Distribuce výukových CD
  • Předmětem této dílčí zakázky na služby je distribuce výukových CD na mimopražské základní školy.
  • Budou se distribuovat 4 různá výuková CD, která vzniknou v rámci dílčí zakázky 1 – Vytvoření výukových CD.

 

Kompletní zadávací dokumentace:

  Zadávací dokumentace k zakázce č. 11/2012 - MS Word (1,8 MiB, 2 030 hits)

  Zadávací dokumentace k zakázce č. 11/2012 - PDF (2,9 MiB, 1 938 hits)